Skooldio
Intro to Data Science - สร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วยข้อมูล | Skooldio
คอร์สเรียนออนไลน์ที่คุณจะเข้าใจว่า Data Science คืออะไร และบทบาทของ Data ในการสร้างมูลค่าให้ธุรกิจเป็นอย่างไร พร้อมตัวอย่างจากองค์กรชั้นนำ
See this content immediately after install